Uuden kaupunginosan suunnittelu edellyttää uudenlaista ajattelua ja työtapoja monin eri tavoin. Tänä päivänä kaupunkisuunnittelun täytyy olla dynaamista ja responsiivista. Tutkin aikanaan 15 vuotta sitten diplomityössäni arvon muodostumista asiakkaalle hankkeiden alkuvaiheessa eri arvoteorioiden näkökulmasta. Mitä on arvo? Miten arvo koetaan? Mikä on arvon ja laadun välinen korrelaatio? Mikä luo arvoa asiakkaalle? Mikä/mitä on arvontuotantoprosessi? Miten arvoa luodaan hankkeiden aivan alkuvaiheessa? Tähän kaikkeen liittyvät olennaisesti termit avoimuus, läpinäkyvyys ja sitoutuminen. Turun Pihlajaniemen asemakaavoituksessa saamme soveltaa kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen hyvin soveltuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät nämä arvoa mahdollistavat elementit. Yrittäjyydessä parasta on se, että pystyy tuottamaan arvoa asiakkaille. Kaupunkisuunnittelussa on lukuisia arvo-osapuolia, asiakkaita kuten esimerkiksi suunnittelijat, kaupungin työntekijät, päätöksentekijät, kaupunkilaiset, nykyiset ja tulevat asukkaat, rakentajat, rakennuttajat, sijoittajat jne. vastuullista maanomistajaa unohtamatta!

Lue lisää Pihlajaniemen suunnittelusta, jota Urbanity Oy koordinoi. Urbanity toimii myös virallisena kaavoituskonsulttina Turun kaupungille ja Senaatti-kiinteistöille Pihlajaniemen suunnittelussa.

Lue lisää alla olevasta linkistä!