Urbanity Oy

Urbanity Oy on kansainvälinen kaupunkikehityksen -ja suunnittelun verkostomaisesti toimiva yrityskumppani, jonka toiminnan keskeinen toimintakenttä on etsiä kokonaisvaltaisesti arvoa tuottavia ratkaisuja rakentamis- ja kaavoitushankkeiden alkuvaiheessa. Urbanity toimii erityisesti maanomistajien, kaupunkien sekä suunnittelijoiden luotettavana ja vastuullisena yhteistyökumppanina. Yritys on perustettu vuonna 2016.

Yrityksemme kautta saatte kokonaisvaltaisesti hoidettua kaikki kaupunkisuunnitteluun, kaavoitukseen ja tontinluovutukseen liittyvät asiat kuten esimerkiksi:

  • Projektinjohtopalvelut kaavoitushankkeissa, suunnittelun johtaminen erityisesti laajoissa moniulotteisissa kumppanuuskaavoitushankkeissa
  • Kaavakonsultointi (hyväksytty kaavakonsultti, kaavanlaatijan pätevyys)
  • Maankäyttösuunnitelmien laadinta, asemakaavojen laadinta, hankenäkemykset, kaavoitukseen liittyvien selvitysten laadinta ja ohjaus, suunnitelmien yhteensovittaminen
  • Tontinluovutuskilpailuiden organisointi ja järjestäminen, neuvonta
  • Toteuttamiskelpoisuuden arviointi, kaavatalousarviointi, erilaiset lausunnot asema- ja yleiskaavoista
  • Tarvittavat kaavoitusvaiheen neuvottelut ja niiden läpivieminen
  • Lisäksi järjestämme kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän, osallistavan suunnittelun, asukastilaisuudet sekä esimerkiksi vuorovaikutusta tukevat paikkatietopohjaiset karttakyselyt suunnittelualueista
  • Koulutukset, luennot, sparraukset

Urbanity Oy toimii virallisena kaavoituskonsulttina muun muassa Turun kaupungille ja Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa.

Avainhenkilö

DI Pekka Saarinen on kaupunkikehityksen- ja suunnittelun monipuolinen ammattilainen. Työhistorian puolesta monipuoliset laajat yksityisen ja julkisen sektorin verkostot sekä julkishallinnollisen toimintakentän osaaminen. Erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä moniulotteisten projektien ja hankkeiden kokonaisvaltainen läpivientikyky arvoa tuottavasti. Erityinen osaaminen on kaavoitusvaiheessa tehtävien arvoa tuottavien valintojen mahdollistamisessa ja suunnittelun johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Vahvat näytöt asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen edistämisestä sekä kaavoituksen kehittämisestä muun muassa Helsingissä. Pekka on työskennellyt työuran aikana aitiopaikalla Helsingin kaupungin tonttiosastolla useita vuosia ammattimaisen asuntorakentamisen parissa, edistänyt lukuisia rakennusalaa koskevia kehittämishankkeita, sekä vetänyt Suomen laajimman asuntotuotantoon keskittyneen kumppanuuskaavoitus- ja tontinluovutuskokonaisuuden (Postipuiston alue) erittäin tuloksellisesti läpi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yrittäjänä Pekka toimii virallisena kaavoituskonsulttina ja suunnittelua koordinoivana tahona muun muassa Turun Pihlajaniemen alueen maankäytön suunnittelussa ja asemakaavan valmistelussa, jossa luodaan uutta kaupunginosaa vähintään 5000 asukkaalle.

Diplomi-insinööri (rakennustuotanto- ja talous, talonrakennustekniikka)
YTK pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma
Kaavanlaatijan pätevyys (YKS/582)

Specialities: Land use management, urban development, feasibility studies, urban economics, property management, real estate economics and valuation, building technology, structural engineering, urban planning, design management, housing management, housing development, partnership planning

Pekka Saarinen, tel. +358 40 7433 708

pekka ( at ) urbanity.fi