Urbanity D&M Oy

Urbanity D&M Oy on kansainvälinen kaupunkikehityksen -ja suunnittelun verkostomaisesti toimiva yrityskumppani, jonka toiminnan keskeinen toimintakenttä on etsiä kokonaisvaltaisesti arvoa tuottavia ratkaisuja rakentamis- ja kaavoitushankkeiden alkuvaiheessa. Urbanity D&M Oy toimii erityisesti maanomistajien, kaupunkien sekä suunnittelijoiden luotettavana ja vastuullisena yhteistyökumppanina.

Yrityksemme kautta saatte kokonaisvaltaisesti hoidettua kaikki kaupunkisuunnitteluun ja tontinluovutukseen liittyvät asiat kuten esimerkiksi:

  • Projektinjohtopalvelut kaavoitushankkeissa, suunnittelun johtaminen erityisesti laajoissa kumppanuuskaavoitushankkeissa
  • Maankäyttösuunnitelmien laadinta, asemakaavojen laadinta, hankenäkemykset, kaavoitukseen liittyvien selvitysten laadinta ja ohjaus, suunnitelmien yhteensovittaminen
  • Tontinluovutuskilpailuiden organisointi ja järjestäminen, neuvonta
  • Toteuttamiskelpoisuuden arviointi, kaavatalousarviointi, erilaiset lausunnot asema- ja yleiskaavoista
  • Tarvittavat kaavoitusvaiheen neuvottelut ja niiden läpivieminen
  • Lisäksi järjestämme kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän, osallistavan suunnittelun, asukastilaisuudet sekä esimerkiksi vuorovaikutusta tukevat paikkatietopohjaiset karttakyselyt suunnittelualueista
  • Koulutukset, luennot

Avainhenkilö

DI Pekka Saarinen on kaupunkikehityksen- ja suunnittelun monipuolinen ammattilainen. Työhistorian puolesta monipuoliset laajat yksityisen ja julkisen sektorin verkostot sekä julkishallinnollisen toimintakentän osaaminen. Erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä moniulotteisten projektien ja hankkeiden kokonaisvaltainen läpivientikyky arvoa tuottavasti. Erityinen osaaminen on kaavoitusvaiheessa tehtävien arvoa tuottavien valintojen mahdollistamisessa ja suunnittelun johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä. Vahvat näytöt asuntotuotannon ja kaupunkikehityksen edistämisestä sekä kaavoituksen kehittämisestä muun muassa Helsingissä. Neuvotellut ja vienyt päätöksentekoon virkamiesuran aikana Helsingin kaupungin tonttiosastolla useiden tuhansien asuntojen vastaavan asuntotuotannon määrän asuntorakentamista Helsinkiin, edistänyt lukuisia rakennusalaa koskevia kehittämishankkeita, sekä vetänyt Suomen laajimman asuntotuotantoon keskittyneen kumppanuuskaavoitus- ja tontinluovutuskokonaisuuden (Postipuiston alue) erittäin tuloksellisesti läpi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Diplomi-insinööri (rakennustuotanto- ja talous, talonrakennustekniikka)
YTK pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma
Kaavanlaatijan pätevyys (YKS/582)

Specialities: Land use management, urban development, feasibility studies, urban economics, property management, real estate economics and valuation, building technology, structural engineering, urban planning, design management, housing management, housing development, partnership planning

Pekka Saarinen, tel. +358 40 7433 708

pekka ( at ) urbanity.fi