Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa laatu- ja hintakilpailun Turun Pihlajaniemessä sijaitsevan kolmen asuinkerrostalokorttelin toteuttamisesta syksyllä 2020. Kilpailun voittajien kanssa alkava kolmen korttelin kumppanuuskaavoitus aloittaa uuden Pihlajaniemen yli 5000 asukkaan merellisen ja luonnonläheisen kaupunginosan toteuttamisen.

Urbanity Oy toimii Turun Pihlajaniemen alueen maankäytön yleissuunnittelussa ja asemakaavan valmistelussa suunnitteluun osallistuvana kaavoituskonsulttina sekä suunnittelua koordinoivana strategisena kumppanina. Yritys vastaa myös Pihlajaniemen kaavoitusvaiheen asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä osana asemakaavan valmistelua. Urbanity on hoitanut myös tontinluovutuskilpailun järjestämiseen liittyvät kilpailusihteeritehtävät yhteistyössä Turun kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

”On valtavan hienoa nähdä miten asemakaavan henki, tavoitteet inhimillisestä ja ihmisläheisestä kaupunkiympäristöstä on pystytty valjastamaan kortteli- ja tonttitason suunnitteluun. Kilpailuryhmät ovat tehneet hyvin paljon ansiokasta työtä. Kilpailu oli todella korkeatasoinen. Aloituskortteleiden myötä alueelle rakentuu varmasti miellyttäväksi koettavaa kaupunkirakennetta ja ympäristöä. Työ jatkuu vielä asemakaavaehdotuksen valmistelulla yhteistyössä kilpailun voittajien kanssa. Yhdessä voimme luoda uutta ihmisläheistä kaupunkiympäristöä. ”

21.12.2020 / Pekka Saarinen

Kilpailun voittajiksi ja ensimmäisten korteleiden toteuttajakumppaneiksi valittiin seuraavat ehdotukset:

Kortteli 1. Pohjola Rakennus Oy Suomi. Yhteistyökumppanina NREP Oy. Suunnittelija Schauman Arkkitehdit, ”Niemikortteli”

https://www.epressi.com/media/userfiles/141151/1608294071/kortteli-1.-pohjola-rakennus-oy-suomi.-yhteistyokumppanina-nrep-oy.-suunnittelija-schauman-arkkitehdit-niemikortteli-.jpg

Kortteli 2. Rakennusliike Lapti Oy ja YH Kodit Oy. Suunnittelija Lundén Architecture Company, ”Kanaalinpiha”

https://www.epressi.com/media/userfiles/141151/1608294071/kortteli-2.-rakennusliike-lapti-oy-ja-yh-kodit-oy.-suunnittelija-lunden-architecture-company-kanaalinpiha-.jpg

Kortteli 3. Skanska Talonrakennus Oy. Suunnittelija Arkkitehtitoimisto AJAK & Nomaji, ”Luontoruutu”

https://www.epressi.com/media/userfiles/141151/1608294071/kortteli-3.-skanska-talonrakennus-oy.-suunnittelija-arkkitehtitoimisto-ajak-nomaji-luontoruutu-.jpg

Lue lisää oheisesta tiedotteesta!

https://www.senaatti.fi/2020/12/21/turun-pihlajaniemen-ensimmaisten-asuinkortteleiden-toteuttajakumppanit-on-valittu/