Kaupunkielämää luonnon helmassa

Senaatti-kiinteistöt käynnistää elokuussa 2020 laatu- ja hintakilpailun Turun Pihlajaniemeen kaavoitettavista asuinkerrostalokortteleista. Kilpailun kohteena on kolme korttelia, jotka käynnistävät asuntorakentamisen Pihlajaniemessä. Kilpailijoilta edellytetään viite- ja konseptisuunnitelmia sekä tarjousta asuinrakennusoikeuden ostamisesta. Kilpailu on tarkoitus saattaa päätökseen loppuvuonna 2020, minkä jälkeen Turun kaupunki jatkaa asemakaavaehdotuksen laatimista yhteistyössä kilpailun voittajien ja maanomistajan kanssa. Kiinteistökaupan esisopimukset tehdään vastaavasti loppuvuonna 2020.

Kilpailu on suunnattu rakennusliikkeille ja rakennuttajille sekä näiden muodostamille ryhmille.

Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Korttelit omistaa Suomen valtio ja Senaatti-kiinteistöt toimii omistajan hallinnollisena edustajana.

Urbanity toimii Turun Pihlajaniemen alueen maankäytön yleissuunnittelussa ja asemakaavan valmistelussa virallisena kaavoituskonsulttina ja suunnittelua koordinoivana strategisena kumppanina. Alueen maanomistajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Turun Pihlajaniemen alueelle suunnitellaan uutta kaupunginosaa vähintään 5000 asukkaalle. Yritys vastaa myös Pihlajaniemen kaavoitusvaiheen asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä osana asemakaavan valmistelua. Yleissuunnitelman on laatinut kahden arkkitehtitoimiston tiimi, tanskalainen Gehl Architects ja suomalainen arkkitehtitoimisto AJAK yhteistyössä suunnittelua koordinoivan Urbanity Oy:n ja Turun kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. 

Lue lisää enemmän ennakkotietoa kilpailusta Senaatti-kiinteistöjen sivuilta! Klikkaa!

https://www.senaatti.fi/app/uploads/2020/05/Pihlajaniemi-Teaser.pdf