Pihlajaniemen pohjoisosan suunnitelmia muokataan asukkaiden palautteiden pohjalta

Pihlajaniemen uuden asuin- ja virkistysalueen asemakaavaprosessi etenee. Asemakaavaluonnos hyväksyttiin 11.2. Turun kaupunkiympäristölautakunnassa. Suunnittelua jatketaan huomioimalla luonnoksesta saatua asukaspalautetta ja samalla valmistaudutaan ensimmäisten kortteleiden tontinluovutuskilpailuun.

Vähäheikkiläntien varren suunnitelmia muutetaan

Asemakaavaluonnoksesta annetussa palautteessa pidettiin Vähäheikkiläntien varren rakennuksia liian korkeina ja muurimaisina. Jatkosuunnittelussa rakennusten korkeutta madalletaan ja Vähäheikkiläntien varteen lisätään vihervyöhyke puuistutuksineen sekä jalankululle ja pyöräilylle kaistat. Muurimaiseksi moitittua näkymää kevennetään myös julkisivuratkaisuilla, mahdollisesti vaihtelevilla kattomuodoilla sekä rakennusten kokoa vaihtelemalla. Uudet suunnitelmat syntyvät syksyllä järjestettävän tontinluovutuskilpailun tuloksena. Kilpailussa edellytetään lisäksi kilpailijoiden huomioivan erityisesti nykyisen rakennuskannan olosuhteet sekä tekemään kilpailutöistä varjostustutkielmat.

Työn alla lukuisia selvityksiä ja tontinluovutuskilpailu

Pihlajaniemen suunnitteluun liittyen laaditaan parhaillaan lukuisia selvityksiä ja suunnitelmia, kuten yleisten alueiden ja puistojen maisema- ja hulevesisuunnitelma sekä maaperän rakennettavuuteen liittyviä selvityksiä. Senaatti-kiinteistöjen järjestämä ensimmäinen tontinluovutuskilpailu on tarkoitus järjestää tulevana syksynä. Tämän jälkeen valmistellaan lopullinen asemakaavaehdotus, joka menee Turun kaupungin päätöskäsittelyyn alkuvuonna 2021.

Pihlajaniemen alueen keskeinen sijainti Turun kaupunkirakenteessa, luonnonympäristö sekä merenranta luovat hyvät edellytykset viihtyisän ja omaleimaisen asuinalueen toteuttamiselle. Aluetta suunnitellaan kokonaisuudessaan vähintään 5000 asukkaalle ja se tulee osaltaan tarjoamaan virkistysmahdollisuuksia ja palveluita myös ympäröivien alueiden asukkaille. Ensimmäiset tontinluovutuskilpailut järjestetään syksyllä 2020 ja alueen asuntorakentamisen on tarkoitus alkaa vuosien 2022-2023 aikana.

Urbanity toimii Turun Pihlajaniemen alueen maankäytön yleissuunnittelussa ja asemakaavan valmistelussa virallisena kaavoituskonsulttina ja suunnittelua koordinoivana strategisena kumppanina. Alueen maanomistajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Turun Pihlajaniemen alueelle suunnitellaan uutta kaupunginosaa vähintään 5000 asukkaalle. Yritys vastaa myös Pihlajaniemen kaavoitusvaiheen asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä osana asemakaavan valmistelua. Yleissuunnitelman on laatinut kahden arkkitehtitoimiston tiimi, tanskalainen Gehl Architects ja suomalainen arkkitehtitoimisto AJAK yhteistyössä suunnittelua koordinoivan Urbanity Oy:n ja Turun kaupungin sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.